Seksualiteit & zo

Over het algemeen zijn we het erover eens dat kinderen/jongeren voorlichting moeten krijgen over seksualiteit. (Pleeg)ouders, leraren en professionals hoor ik geregeld praten over de basiszaken met betrekking tot seksualiteit. Onkdanks dat we het erover eens zijn dat de informatie bij het (pleeg) kind/jongere moet komen rijst vaak de vraag 'hoe'. Hoe bespreek je die 'basis' onderwerpen met betrekkening tot seksuatliteit.

- Wanneer vertel je wat?

- Hoe geef je passende tekst?

- Hoe hou je rekening met mogelijke andere zaken zoals biologische ouders, beperkingen of misbruik verleden.

Onderwerpen als hoe worden baby's gemaakt, waar komen ze vandaan, verliefdheid, relaties, solo seks, voorspel, homoseksualiteit, cultuur, man/vrouw, . Al deze facetten hebben te maken met hoe je seksueel wordt opgevoed, hoe je tegen seksualiteit aankijkt en hoe je het thema beleeft. In gesprek met elkaar of tijdens een ouderavond/ bijeenkomst kunnen diverse thema's worden behandeld.

In groepen met pubers kan de overweging worden gemaakt de voorlichting apart aan te bieden (jongens en meisjes) vanwege groepsdynamica, geloof of cultuur.

Bijeenkomst over Seksualiteit

Bijeenkomst over Seksualiteit

In organisaties kunnen vragen ontstaan over seksualiteit...

Lees meer
Ouders en Pleegouders

Ouders en Pleegouders

'Seksualteit is onderdeel van de opvoeding', 'de verantwoordelijkheid ligt bij ouders', allemaal prachtig gezegt maar hoe....

Lees meer
Voor wie?

Voor wie?

Iedere voorlichting is maatwerk: per (pleeg)gezin, kinderopvang, doelgroep, school, instelling en professional.

Lees meer